Project Management. դասընթաց-խաղ

Մարտի 10-ին կայացավ «Future in Our Hands» ԵՀԿ-ի և  #LOFT-ի կողմից կազմակերպված դասընթաց-խաղը «Նախագծի կառավարում/Project Management» թեմայով: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կիրառեցին  Project Management-ի հիմնական գործիքները, նաև թիմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մեթոդները։ Դասընթացի հիմնական թեմաներն էին՝ ի՞նչ է նախագծի կառավարումը, • նախագծի կառավարմանը բնորոշ դժվարությունները, • հատուկ գործիքներ/մեթոդներ, • ծրագրի նախագծի մշակում, • ծրագրի նախագծի պլանավորում, • թիմային հաղորդակցություն,…

Read More