Success Story: Lusine Karapetyan about her EVS experience in Bodrum

Մի ամիսը անցավ մի ակնթարթի պես, ու մենք արդեն վերադառնում ենք հետ։ Տպավորված, նոր գաղափարներով լի, սիրահարված ու կարոտած։ Կարոտա՞ծ… Ոչ ադքան. Ես էստեղ ինձ տանն էի զգում. թե՛ մասնակիցները, թե՛ կազմակերպիչբերը և թե՛ տեղացիները այնքան լավ մարդիկ են, որ չեն թողնում մի վայրկյան կտրվես

Read More

Interns Wanted at B2B Development company.

Interns Wanted at B2B Development company. B2B Development provides business solutions to the companies. The company is an official partner of Bitrix24 CRM system in Armenia. More about B2B: https://www.facebook.com/b2bdevelopment.am/ or www.b2bdevelopment.am Internship placements available in: Sales CRM Technical Department In case of interest send your CV and Motivation letter (Max, 1 A4) to fiohapplications@gmail.com…

Read More

Project Management. դասընթաց-խաղ

Մարտի 10-ին կայացավ «Future in Our Hands» ԵՀԿ-ի և  #LOFT-ի կողմից կազմակերպված դասընթաց-խաղը «Նախագծի կառավարում/Project Management» թեմայով: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կիրառեցին  Project Management-ի հիմնական գործիքները, նաև թիմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մեթոդները։ Դասընթացի հիմնական թեմաներն էին՝ ի՞նչ է նախագծի կառավարումը, • նախագծի կառավարմանը բնորոշ դժվարությունները, • հատուկ գործիքներ/մեթոդներ, • ծրագրի նախագծի մշակում, • ծրագրի նախագծի պլանավորում, • թիմային հաղորդակցություն,…

Read More

EVS VACANCY IN DENMARK

Hertha Living Community Herskind, Denmark ASAP     Description of the project: The project, Hertha, is a living community for mentally handicapped situated in a small village, Herskind, consisting of families and singles, who integrate themselves into the lives and rhythm    of the handicapped. The living community consists of 2 houses with 19 mentally…

Read More

Do you want to become a volunteer in Salzburg?

Volunteering at Radiofabrik   Duration: 01.07.2019-30.06.2020   Radiofabrik is Salzburg’s Community Radio – that means independent, non-commercial, non-profit orientated and with free and public access for everyone to the opportunity of broadcasting. It offers a platform to different people, especially to those who don’t have a voice in other media because of social, racist, sexist…

Read More

Music Club

Սիրու՞մ ես երաժշտություն, ունե՞ս երաժշտական ունակություններ,բայց չգիտես որտեղ գիտելիքներ ձեռք բերել և ինչպես դրանք օգտագործել,ուրեմն մեր առաջարկը քեզ համար է: Մեկնարկում է “Music for everyone” երաժշտական եռամսյա դասընթացների ակումբը,որի ընթացքում բոլոր մասնակիցները կարող են բարելավել իրենց երաժշտական գիտելիքները,տիրապետել երգելու արվեստին,հասկանալ երաժշտական <<լեզուն>> ու ճիշտ օգտագործել իրենց ունակություններն ու հմտությունները: Կկազմակերպվեն տարբեր այցեր, կքննարկվեն շատ հետաքրքիր…

Read More

English Speaking Club for Beginners/ Անգլերենի խոսակցական ակումբ սկսնակների համար

Սիրու՞մ ես անգլերեն, բայց չգիտես որտեղ և ինչպես զարգացնել ունակություններդ, մեր առաջարկը հենց քեզ համար է: Դիմորդների խնդրանքով մեկնարկում է “English without Barriers ” սկսնակների համար անգլերենի եռամսյա դասընթացների ակումբը, որի շրջանակներում բոլոր

Read More