Success Story. Get Active, Get Healthy, Get Involved!

From 6-14 of October in the frames of Erasmus+ youth exchange project “Get Health, Get Active, Get Involved” Future in Our Hands Youth NGO hosted in Armenia youngsters from 6 European countries. Participant organizations were the following: Spain -“Pokhara”, Georgia-“ Caucasus Youth Nexus”, Ireland-“ Love & Care for People”, Czech Republic- “Proactive Mind”, Macedonia -“…

Read More

Call for Participants: ΤC on Human Rights Education in Cyprus

Τraining course on Human Rights Education Programme: Erasmus+ Key Action 1: Mobility of Youth Workers. Training Course. Project identification/ contract number: 2018-2-CY02-KA105-001296 Project duration: 1/11/2018- 30/06/2019 Duration of the training course: 7 days for training and 2 days for travelling. Training dates: Sunday 2 December 2018- Saturday 8 December. Travel dates: Saturday 1 December (arrival)- Sunday…

Read More

English Without Barriers Speaking Club

Սիրու՞մ ես անգլերեն, բայց չգիտես որտեղ և ինչպես զարգացնել ունակություններդ, մեր առաջարկը հենց քեզ համար է: Նորից մեկնարկում է “English without Barriers 3” անգլերենի եռամսյա դասընթացների ակումբը, որի շրջանակներում բոլոր ցանկացողները կարող են բարելավել իրենց անգլերենի իմացությունը, լավացնել բանավոր խոսքի հմտությունները և զարգացնել հաղորդակցման ունակությունները: Կկազմակերպվեն ֆիլմերի դիտումներ, հետաքրքիր խաղեր, այցեր, կլինեն քննարկումներ՝ տարբեր թեմաներով,…

Read More

APPROVED EVS IN PAZARDJIK, BULGARIA

Project Venue: Pazarjik, Bulgaria Project Dates: ASAP Number of volunteers: 1 volunteer from Armenia Desciption of the project: Volunteers will participate in instructive activities, educational services. Their role would be consistent with the opportunities and responsibility. Mission volunteers will always be led by supervisor and rehabilitation. Volunteers will have the opportunity to submit their own…

Read More

SUCCESS STORY:STARTUP BOOMERANG 2018 IN ARMENIA

https://www.youtube.com/watch?v=26KSEGHfD7k&feature=share Erasmus+ project Startup Boomerang 2018 took place in Dilijan, Armenia. The youth exchange included a very actual topic- leadership, European citizenship and unemployment. It was an intensive, innovative and challenging youth exchange, combined with  social activities, trainings with guest speakers and local visits. Participants had a chance to be more aware of all the…

Read More

EVS in Czech Republic. Approved project

Project Venue: Ivancice, Czech Republic Project Dates: 1.1.2019-31.12.2019 (12 months) – 1 volunteers from Armenia DESCRIPTION OF THE PROJECT Our main motivation and a need is to create new foreign partnerships with a positive impact on the project target group, ie volunteers, partner organizations, associated partners, local community, organizations, associations – microregion Ivančicko, Krumlov and…

Read More

7 Months EVS experience in Romania: Approved project

Project Details: “Smile to Change” Dates: 01/11/2018 – 31/05/2019 (7 months) Venue: The project takes place in 2 different towns, which are 20 km apart: Mărăşeşti and Focsani. “Smile to Change” is a long-term EVS project that aims to increase the chances of social integration of children and young people from rural areas by improving their…

Read More