Մարտի 10-ին կայացավ «Future in Our Hands» ԵՀԿ-ի և  #LOFT-ի կողմից կազմակերպված դասընթաց-խաղը «Նախագծի կառավարում/Project Management» թեմայով:

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կիրառեցին  Project Management-ի հիմնական գործիքները, նաև թիմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մեթոդները։ Դասընթացի հիմնական թեմաներն էին՝

 • ի՞նչ է նախագծի կառավարումը,
  • նախագծի կառավարմանը բնորոշ դժվարությունները,
  • հատուկ գործիքներ/մեթոդներ,
  • ծրագրի նախագծի մշակում,
  • ծրագրի նախագծի պլանավորում,
  • թիմային հաղորդակցություն,
  • ծրագրի թիմի կառավարում,
  • թիմի անդամների ներգրավվածություն,
  • ծրագրի ռիսկերի կառավարում,
  • ծրագրի ժամանակացույցի կառավարում,
  • ծրագրի բյուջեի կառավարում,
  • նախագծերի կառավարման ցիկլ,
  • սթրեսային իրավիճակների դուրս գալու կարողություն,
  • առողջ մրցակցություն։

Դասընթացը կայացավ խաղի տեսքով: Մասնակիցները ձեռք բերեցին պրակտիկ գիտելիքներ: