Success Story:Disseminate Your Action.

From December 3 to 10 youth workers of Future in Our Hands took part in a training course ‘’Disseminate your action” which took place in Bakuriani, Georgia. The project gathered 28 participants from 14 different countries who were interested in successfully managing social media tools for disseminating NGO projects. The TC aimed to eliminate the…

Read More

Success Story:Youth on Board

From 18-24 of November there took place a project under the name “Youth on Board” in Polanica Zdroj in Poland. The project gathered participants from 16 countries: Poland, Italy, Great Britain, Portugal, Malta, Spain, Greece, Hungary, Macedonia, Turkey, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Moldova, Ukraine and Cyprus. Our country was successfully represented by the member of Future…

Read More

Success Story. Get Active, Get Healthy, Get Involved!

From 6-14 of October in the frames of Erasmus+ youth exchange project “Get Health, Get Active, Get Involved” Future in Our Hands Youth NGO hosted in Armenia youngsters from 6 European countries. Participant organizations were the following: Spain -“Pokhara”, Georgia-“ Caucasus Youth Nexus”, Ireland-“ Love & Care for People”, Czech Republic- “Proactive Mind”, Macedonia -“…

Read More

Social Entrepreneurship trip between Turkey-Armenia

From 14-19 September the staff of Future in Our Hands had a study visit to Izmir, Turkey in the frames of the project “Social Entrepreneurship trip between Turkey-Armenia”. We were hosted by our partner organization in Turkey, Yasom. The aim of the visit was to bring together social entrepreneurs from Armenia and Turkey for a non-formal gathering….

Read More

SUCCESS STORY:STARTUP BOOMERANG 2018 IN ARMENIA

https://www.youtube.com/watch?v=26KSEGHfD7k&feature=share Erasmus+ project Startup Boomerang 2018 took place in Dilijan, Armenia. The youth exchange included a very actual topic- leadership, European citizenship and unemployment. It was an intensive, innovative and challenging youth exchange, combined with  social activities, trainings with guest speakers and local visits. Participants had a chance to be more aware of all the…

Read More

Կայացավ ինովացիոն գաղափարների StartUp Boomerang էքսպոն

English following: Սեպտեբերի 8-ին, Erasmus+ ծրագրի շրջանակում «Ապագան մեր ձեռքերում» ՀԿ-ի և Աբովյանի համայնքապետարանի աջակցությամբ Աբովյան քաղաքում անցկացվեց սոցիալական ծրագրերի StartUp Boomerang էքսպոն։ Տարբեր ոլորտներին առնչվող 10-ից ավելի ստարտափներ ներկայացրին իրենց նորաստեղծ ծրագրերը, առավելություններն ու շուկայում դրանց անհրաժեշտությունը։ Շատերը նույնիսկ այցելուներին թեստային տարբերակների օգնությամբ թույլ տվեցին փորձել և գնահատել նախագծերը։ «Ապագան մեր ձեռքերում» ՀԿ-ի հիմնադիր…

Read More

“Empowerment of Youth Against Bullying and Violence”: Success story

From 20-29 June we had an Erasmus+ Training Course in Sofia, Bulgaria under the name Empowerment of Youth Against Bullying and Violence. The project brought 3 Armenian youth workers from FIOH NGO one step closer to becoming proficient youth advocates. The aim of the project was to improve and practice non-formal education skills in bullying…

Read More