SUCCESS STORY:STARTUP BOOMERANG 2018 IN ARMENIA

Erasmus+ project Startup Boomerang 2018 took place in Dilijan, Armenia. The youth exchange included a very actual topic- leadership, European citizenship and unemployment. It was an intensive, innovative and challenging youth exchange, combined with  social activities, trainings with guest speakers and local visits. Participants had a chance to be more aware of all the social…

Read More

Կայացավ ինովացիոն գաղափարների StartUp Boomerang էքսպոն

English following: Սեպտեբերի 8-ին, Erasmus+ ծրագրի շրջանակում «Ապագան մեր ձեռքերում» ՀԿ-ի և Աբովյանի համայնքապետարանի աջակցությամբ Աբովյան քաղաքում անցկացվեց սոցիալական ծրագրերի StartUp Boomerang էքսպոն։ Տարբեր ոլորտներին առնչվող 10-ից ավելի ստարտափներ ներկայացրին իրենց նորաստեղծ ծրագրերը, առավելություններն ու շուկայում դրանց անհրաժեշտությունը։ Շատերը նույնիսկ այցելուներին թեստային տարբերակների օգնությամբ թույլ տվեցին փորձել և գնահատել նախագծերը։ «Ապագան մեր ձեռքերում» ՀԿ-ի հիմնադիր…

Read More

“Empowerment of Youth Against Bullying and Violence”: Success story

From 20-29 June we had an Erasmus+ Training Course in Sofia, Bulgaria under the name Empowerment of Youth Against Bullying and Violence. The project brought 3 Armenian youth workers from FIOH NGO one step closer to becoming proficient youth advocates. The aim of the project was to improve and practice non-formal education skills in bullying…

Read More

International training course “Identit[ies], Geender meets culture”: SUCCESS STORY

From 04-12 May for youth workers from Future in Our Hands Ngo Successfully took part in an international training course “Identit[ies], Geender meets culture”, which took place in Muica, Spain. The project aimed at developing youth workers’ understanding of the intersectionality of identities and the relations between gender and culture. During the training the participants…

Read More

Marketing Club, 3rd round: Application is Open

2017 թ.- ավարտին “Future in our Hands” ԵՀԿ-ն մեկնարկեց է FIOH Մարքեթինգային ակումբը և տեսնելով  նրա մասնակիցների ունեցած հաջողությունները, որոշեց դարձնել այն ԵՀԿ-ի կարևորագոյւն մասը: Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ 15.06.2018-ից FIOH-ը կմեկնարկի  Marketing club-ի 3րդ շրջանը արդեն իսկ նոր, ավելի 

Read More