Interns Wanted at B2B Development company.

Interns Wanted at B2B Development company. B2B Development provides business solutions to the companies. The company is an official partner of Bitrix24 CRM system in Armenia. More about B2B: https://www.facebook.com/b2bdevelopment.am/ or www.b2bdevelopment.am Internship placements available in: Sales CRM Technical Department In case of interest send your CV and Motivation letter (Max, 1 A4) to fiohapplications@gmail.com…

Read More

Do you want to become a volunteer in Salzburg?

Volunteering at Radiofabrik   Duration: 01.07.2019-30.06.2020   Radiofabrik is Salzburg’s Community Radio – that means independent, non-commercial, non-profit orientated and with free and public access for everyone to the opportunity of broadcasting. It offers a platform to different people, especially to those who don’t have a voice in other media because of social, racist, sexist…

Read More

Music Club

Սիրու՞մ ես երաժշտություն, ունե՞ս երաժշտական ունակություններ,բայց չգիտես որտեղ գիտելիքներ ձեռք բերել և ինչպես դրանք օգտագործել,ուրեմն մեր առաջարկը քեզ համար է: Մեկնարկում է “Music for everyone” երաժշտական եռամսյա դասընթացների ակումբը,որի ընթացքում բոլոր մասնակիցները կարող են բարելավել իրենց երաժշտական գիտելիքները,տիրապետել երգելու արվեստին,հասկանալ երաժշտական <<լեզուն>> ու ճիշտ օգտագործել իրենց ունակություններն ու հմտությունները: Կկազմակերպվեն տարբեր այցեր, կքննարկվեն շատ հետաքրքիր…

Read More

English Speaking Club for Beginners/ Անգլերենի խոսակցական ակումբ սկսնակների համար

Սիրու՞մ ես անգլերեն, բայց չգիտես որտեղ և ինչպես զարգացնել ունակություններդ, մեր առաջարկը հենց քեզ համար է: Դիմորդների խնդրանքով մեկնարկում է “English without Barriers ” սկսնակների համար անգլերենի եռամսյա դասընթացների ակումբը, որի շրջանակներում բոլոր

Read More

SUMMER CAMPS 2019 IN SPAIN

Summer camps in Spain 2019, volunteering programmes for young people 18-30 years old. Enjoy a different summer with our volunteer positions in Spain. Please note it is not an EVS.   Summer camp in Torremocha (near Madrid)   Location: Torremocha de Jarama, Madrid Name: MADRID ECO-FARM JARAMA Address: Torremocha de Jarama (Madrid) Type of work: ENVI Environmental / MANU Manual…

Read More

Conference-LEAP-Summit-2019

Conference-LEAP-Summit-2019 Zagreb, Croatia from 29th till 30th March, 2019     LEAP Summit is one of the biggest international conferences for young changemakers in Europe. In 2018, it has gathered 3,000 delegates from 40+ countries as well as 103 world-renowned speakers.   Here you can check how it was last year: https://www.youtube.com/watch?v=IP3LumDkxYM   We would like to invite…

Read More

Say Yes to EVS

18-30 տարեկան ե՞ս: Ուզու՞մ ես մասնակցել Բոդրումի ամենամյա միջազգային փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքներին, ձեռք բերել միջազգային ֆեստիվալների կազմակերպման փորձ, 45 օր շարունակ անցկացնել միջազգային միջավայրում 15 երկրների մասնակիցների հետ՝ Միջերկրական ծովի ափին, ուրեմն շտապիր գրանցվել Դոս Ամիգոս պարային ակումբում կայանալիք մրցույթին, որը կազմակերպվում է ԵԿԾ ծրագրի շրջանակներում, 

Read More