CALL FOR PARTICIPANTS: Seminar on Social Entrepreneurship Toolbox

  CALL FOR PARTICIPANTS: Seminar on Social Entrepreneurship Toolbox Project dates: 2019-02-10 – 2019-02-16 Venue: Cēsis, Latvia Number of participants: 4 Age:18-30 The Social Entrepreneurship Toolbox is a 5-day seminar in Cēsis, Latvia that will bring together practitioners of entrepreneurial education to share practices, approaches and develop their competences to support young people in their endeavours…

Read More

Call for Participants: ΤC on Human Rights Education in Cyprus

Τraining course on Human Rights Education Programme: Erasmus+ Key Action 1: Mobility of Youth Workers. Training Course. Project identification/ contract number: 2018-2-CY02-KA105-001296 Project duration: 1/11/2018- 30/06/2019 Duration of the training course: 7 days for training and 2 days for travelling. Training dates: Sunday 2 December 2018- Saturday 8 December. Travel dates: Saturday 1 December (arrival)- Sunday…

Read More

English Without Barriers Speaking Club

Սիրու՞մ ես անգլերեն, բայց չգիտես որտեղ և ինչպես զարգացնել ունակություններդ, մեր առաջարկը հենց քեզ համար է: Նորից մեկնարկում է “English without Barriers 3” անգլերենի եռամսյա դասընթացների ակումբը, որի շրջանակներում բոլոր ցանկացողները կարող են բարելավել իրենց անգլերենի իմացությունը, լավացնել բանավոր խոսքի հմտությունները և զարգացնել հաղորդակցման ունակությունները: Կկազմակերպվեն ֆիլմերի դիտումներ, հետաքրքիր խաղեր, այցեր, կլինեն քննարկումներ՝ տարբեր թեմաներով,…

Read More

APPROVED EVS IN PAZARDJIK, BULGARIA

Project Venue: Pazarjik, Bulgaria Project Dates: ASAP Number of volunteers: 1 volunteer from Armenia Desciption of the project: Volunteers will participate in instructive activities, educational services. Their role would be consistent with the opportunities and responsibility. Mission volunteers will always be led by supervisor and rehabilitation. Volunteers will have the opportunity to submit their own…

Read More

EVS in Czech Republic. Approved project

Project Venue: Ivancice, Czech Republic Project Dates: 1.1.2019-31.12.2019 (12 months) – 1 volunteers from Armenia DESCRIPTION OF THE PROJECT Our main motivation and a need is to create new foreign partnerships with a positive impact on the project target group, ie volunteers, partner organizations, associated partners, local community, organizations, associations – microregion Ivančicko, Krumlov and…

Read More

7 Months EVS experience in Romania: Approved project

Project Details: “Smile to Change” Dates: 01/11/2018 – 31/05/2019 (7 months) Venue: The project takes place in 2 different towns, which are 20 km apart: Mărăşeşti and Focsani. “Smile to Change” is a long-term EVS project that aims to increase the chances of social integration of children and young people from rural areas by improving their…

Read More

Become the Hero of Our Comics Book!

Future in Our Hands ԵՀԿ-Ն  HY Pictures կազմակերպության հետ համատեղ, փնտրում է  5 պատանի աղջիկների, ովքեր ապրում են Երևանից դուրս (մարզեր, գյուղեր և այլն) և մասնակցել են Թավշյա հեղափոխության ցույցերին: Պատանիները կկիսվեն մեզ հետ թավշյա հեղափոխության ժամանակ տեղի ունեցած իրենց պատմություններով, որի հիման վրա կհրապարակվի կոմիքսների գիրք: Գիրքը հրատարակվելու է հիմնված 5 երկրների պատանիների պատմությունների…

Read More