Call for participants: YE in Bakuriani, Georgia “Find Your Inner Peace”

DATES: 26th March to 4th April 2020 ARRIVING DAY: 26th March 2020 DEPARTURE DAY: 4th April 2020 VENUE: Bakuriani, Georgia No OF PARTICIPANTS: 4 +1 AGE: 21-30 PARTICIPATING COUNTRIES: Italy-Spain-Ukraine-Estonia-Armenia-Russia-Portugal It is getting harder and harder to unwind ourselves, develop own ways, separate own views from societal ones, and develop critical thinking. It’s getting harder when our mind is constantly affected…

Read More

URGENT: Call for ESC volunteer in Poland

Call for ESC volunteers 2019-2020! Looking for an ESC(EVS) experience in Poland? Then here you have an amazing opportunity: Start Date:ASAP Duration:9months For More information please check INFOPACK: https://prezi.com/view/isoOobS8J2KUtVHqLVGH/ HOW TO APPLY If you want to take a part in ECS project in STRIM please download, complete and return the APPLICATION FORM (you can find it…

Read More

Call for participants: YE in Poland

PROJECT DATES: 16th to 23rd November 2019 ARRIVING DAY:16th November 2019 DEPARTURE DAY: 23rd November 2019 VENUE:Bystrzyca Kłodzka, Poland No OF PARTICIPANTS: 4 +1 Participating Countries Poland-Ukraine- Italy- Georgia-Spain-Armenia “Face to Face (F2F)” is an opportunity for young people to come to Poland and to get involved in the discussion about a topic that attracts every young…

Read More

“English without Barriers” 5th round

Սիրու՞մ ես անգլերեն, բայց չգիտես որտեղ և ինչպես զարգացնել ունակություններդ, մեր առաջարկը հենց քեզ համար է: Նորից մեկնարկում է “English without Barriers ” խոսակցական անգլերենի դասընթացների ակումբը, այս անգամ նոր ֆորմատով։ Ակումբի շրջանակներում բոլոր ցանկացողները կարող են բարելավել իրենց անգլերենի իմացությունը, լավացնել բանավոր խոսքի հմտությունները և զարգացնել հաղորդակցման ունակությունները: Կկազմակերպվեն ֆիլմերի դիտումներ, հետաքրքիր խաղեր, այցեր,…

Read More

“Keep Going Forward – Become Entrepreneur” TC in Bakuriani, Georgia

TITLE:  “KEEP GOING FORWARD- BECOME ENTREPRENEUR” TC VENUE: BAKURIANI, GEORGIA DATES: 21- 29 NOVEMBER AGE OF PARTICIPANTS: 18+ DEADLINE: 02.10.2019 The training course „Keep Going Forward – Become Entrepreneur“ will take place in town Bakuriani, which is a resort town around 180 km from Tbilisi, with participants from France, Georgia, Poland, Croatia, Germany, Armenia, Moldova, Ukraine,…

Read More

URGENT CALL: ESC PARTICIPANTS FOR “RECOGNIZING YOUNG ENTREPRENEURS AND TEACHING ENTREPRENEURSHIP 2019”

Duration: 2-3 months Start date: ASAP The Location: South West of France   ABOUT Participants will learn about Entrepreneurship and its importance in society. The main activities of this project will be researching the subject of entrepreneurship, preparing learning and teaching materials in the form of a board game, videos and guide. They will be…

Read More

URGENT CALL: TRAINING COURSE IN GEORGIA

DATES: 12.11.2019-20.11.2019 VENUE: Bakuriani, Georgia TITLE: „Dialogue Above Judgment“ TC DEADLINE: 10.09.2019   Our Erasmus+ training course is an effective instrument to promote the inclusion of people with disadvantaged backgrounds, including newly arrived migrants. For above-mentioned reasons, main aims of the project are to build civil societies with tolerance, to create a space where people with different…

Read More