ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՐԱ

Ներդրումներ կատարելով կրթության մեջ՝ ձեռնարկությունները կարող են նպաստել հմուտ աշխատուժի զարգացմանը: Հաշվի առնելով աշխատաշուկայում մասնագետների պահանջարկի ու հմտությունների անհամապատասխանությունը, FIOH երիտասարդական ընկերությունը սկսում է դրամահավաք և ուղղորդելու է ամբողջ գումարը նոր մասնագետների պատրաստման ու կրթության որակի բարելավման ուղղվածությամբ։ Գաղափարն իրենից ենթադրում է որակյալ թեկնածուների ավելի մեծ խումբ, ովքեր ունեն անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ՝ բիզնեսի կարիքները…

Read More

ESC OPPORTUNITY IN GERMANY

TOPIC: ESC in the youth centre Aktionszentrum Beneidktbeuern DATES: 01.09.2023 – 31.08.2024 VENUE: Germany DESCRIPTION OF THE PROJECT: The youth centre Aktionszentrum is a retreat house of the Salesians of Don Bosco, a catholic religious order founded in the late nineteenth century by Saint John Bosco in an attempt, through works of charity, to care for the young…

Read More