ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՐԱ

Ներդրումներ կատարելով կրթության մեջ՝ ձեռնարկությունները կարող են նպաստել հմուտ աշխատուժի զարգացմանը: Հաշվի առնելով աշխատաշուկայում մասնագետների պահանջարկի ու հմտությունների անհամապատասխանությունը, FIOH երիտասարդական ընկերությունը սկսում է դրամահավաք և ուղղորդելու է ամբողջ գումարը նոր մասնագետների պատրաստման ու կրթության որակի բարելավման ուղղվածությամբ։ Գաղափարն իրենից ենթադրում է որակյալ թեկնածուների ավելի մեծ խումբ, ովքեր ունեն անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ՝ բիզնեսի կարիքները…

Read More