Call for participants from 13-16y.o.. YE in CZ

Call for  participants for youngsters from 13-16 y.o. Venue: Hresihlavy near Rokycany, in the Czech Republic Project Dates: 06-12.09.2020( subject to change due to Covid Situation) By participating in the project youth are also inspiring their peers and spreading the information and benefits (traveling, exploring, having fun with international peers, learning new things that are interesting…

Read More

REMOTE ESC! Call for participant: URGENT!

The project will run REMOTELY until the boarders are open.  The hosting organisation is in Romania. Duration: 6 months Our project goal is to vitalize the local communities with sport and non-formal educative activities orientated towards social excluded, fewer opportunities youth and kids, from Campeni village (46) and marginalized Roma and poor neighborhoods in Craiova(1200)….

Read More

Enterpreneurship Academy Training

16-19 տարեկա՞ն ես, հետաքրքրվա՞ծ ես ձեռներեցությամբ, ունես բիզնես գաղափարներ, կրեատիվ մտքեր, բայց չգիտես որտեղից սկսել և չունես համապատասխան տեղեկատվություն բիզնես սկսելու մասին, ուրեմն շտապիր դիմել։ Միջոցառումը կվարեն և իրենց թ՛ե տեսական և թ՛ե գործնական փորձով և գիտելիքներով կկիսվեն, Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում Վրաստանում և Իտալիայում տեղի ունեցած “Entrepreneurship Academy “դասընթացի մասնակիցներ՝ Նոնա Այվազյանն ու Ֆրունզե Դավթյանը,…

Read More