Mane Harutyunyan’s and Harutyun Harutyunyan’s experience from TC Art Theraphy in Croatia.

Recently, Harutyun Harutyunyan and I, Manu Harutyunyan, participated in an “Art Therapy” program organized by the KreArtiviti Association in Osijek, Croatia. •About program KreARTivity is a unique project that provides an opportunity for youth workers that work with young people, in an informal environment, to explore the power of arts – through art (color, form,…

Read More

” Synonyms of Health ” success story

The program, in which our Armenian team showed its active and united participation from August 23 to 29, took place in Bulgaria within the framework of the program entitled ” Synonyms of Health “. Within the framework of the program, we first met interesting young people from different countries and motivated each other. The program…

Read More

7 weeks adventure in Poland

We will accept only vaccinated or willing to get vaccinated applicants. NOTE: Vaccines accepted in Poland: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca. The volunteer can get involved in following activities: – open events such as country presentations or language cafe’s, – promoting volunteering, their countries or delivering workshops about culture, human rights, youth opportunities, – working with…

Read More

Փոքրիկ բիզնեսմեններ/Little businessmen

ARGO ընկերության ֆինանսավորմամբ իրականացվեց մեր ամենահավես գաղափարներից մեկը՝ Փոքրիկ բիզնեսմեններ նախագիծը, որը հնարավորություն տվեց 20 երիտասարդների նոյեմբերի 26-28՝ Երևանից և ՀՀ այլ համայնքներից անվճար մասնակցելու եռօրյա դասընթաց/ճամբարին։ Ճամբարը միտված էր 13-15տ․ երեխաների շրջանում զարգացնել ձեռնարկատիրական հմտությունները։ Այն հագեցած էր տարատեսակ ոչ ֆորմալ կրթական մեթոդական խաղերով և գործնական աշխատանքներով, որը նպատակ ուներ զարգացնելու երեխաների նախագծերի կառավարման,…

Read More