English below:

Բավակնին երկար կլինի կիսվել այն ամենի մասին, ինչ ստացել եմ այս 2 ամիսների ընթացքում` գտնվելով Բոդրումում: Վստահորեն կարղ եմ ասել, այս 2 ամիսներին սովորել ու կիրառել եմ ավելին` քան այսքան տարիների ընթացքում: Ինձ համար մեծ հնարավորություն էր կամավորական աշխատանք ցուցաբերել հայրենիքից դուրս և ներկայացնել Հայաստանը` ինչն անասելի հպարտություն էր ինձ համար, և դրանից ստանալ մեծ բավականություն, և միևնույն ժամանակ կարողացել եմ կատարելագործել հմտություններս` մասնագիտական բնագավառում։ Այս նախագիծի միջոցով ծանոթացա բազմաթիվ մարդկանց և իրենց մշակույթների հետ և արդեն իսկ հասցրել եմ հիանալ նրանց հոգատարությամբ, սիրով, նվիրվածությամբ ու բարությամբ: Համոզվել եմ, որ աշխարհի քաղաքացի լինելու հնարավորությունը տրված է բոլորին և որի համար ամենաշնորհակալն եմ, որ կարողացա ձեռք բերել մի մեծ ընտանիք` առանց որի իմ կյանքն այլևս չեմ պատկերացնում: Անչափ շնորհակալ եմ FIOH – ից, նման հնարավորություն ընձեռնելու համար, որի շնորհիվ ես սկսեցի կյանքին նայել բոլորովին այլ տեսանկյունից:
Վստահ եմ, Բոդրումը, թիմը` որին սիրահարվեցի առաջին իսկ պահից, իրենց տարբեր մշակույթները, արկածները, ճանապարհորդությունները, աշխատանքը, համն ու հոտը և զգացմունքները ինձ կուղեկցեն ամբողջ կյանքիս ընթացքում:

 

It will take too much time to share everything that I’ve been got in these months, volunteering and staying in Bodrum.
It was my pleasure and privilege to have an opportunity volunteering outside of the homeland,representing Armenia, which was an indescribable pride, and at the same time improving my professional skills and developments.
This project was a great chance to meet other people and cultures and I am really wondered with their care, love, devotion and kindness. I think the global citizenship is the idea that all people have rights to be a member of this world so I have been fortunate having the opportunity to volunteer at this project. I can eagerly say this experience really stood out as one of the best.
During these months, I have been acquired a large family, which I won’t be able to imagine my life without them. I am so grateful and appreciated to FIOH for providing such an opportunity, which opened great horizons and helped me looking at life from a completely different point of view. I am sure Bodrum, the team that I fell in love with them from the very beginning, different cultures, adventures, travels, works, taste and smell and unforgettable feelings will accompany me my whole life.