Local Event: Stencil Art

Dear followers, You’re invited to “Hikari” Armenian-Japanese scientific center (Address: Saryan 33) on 26.05.2015 at 15:00 to try your creativity. You just need to have dark colored cloth with you and join our initiative. Our team will help you with creative solutions. The event is for FREE and is organised with the initiative of Armenian Open…

Read More

Approved TC in UK

Leadership=Employability. International Leadership Course has been running successfully every year since 2010. We can honestly say that this is a unique and life-changing experience for the young people who take part. The next course will run in London in July 2015.Most probably 17-25.07.2015. An intensive, innovative and challenging training programme is combined with exceptional social…

Read More

EVS Vacancies in Greece

Are you looking for an EVS opportunity in Greece? Then follow the links, find your project, apply for it and in case you get a positive result, FIOH Armenia will be happy to become your sending organisation. In case you need help with application procedure, do not hesitate to contact us, our team will be…

Read More

Creative Painting

Մայիսի 6-ին, “Ապագան մեր ձեռքերում” և “Հայկական բաց հասարակություն” երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ, Գետամեջի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ նկարչական աշխատանքների “workshop”, որին մասնակցում էին դպրոցի 4-9րդ դասարանի աշակերտներ:Նախաձեռնության նպատակն է, գյուղական և մարզային համայնքներում զարգացնել երեխաների ստեղծագործական միտքը, ստեղծել ինքնարտահայտման միջավայր և բացահայտել շնորհալի երեխաների, որոնք հետագայում իսկ կներգրավվեն տարբեր ստեղծագործական և մշակութային միջոցառումներում:

Read More

A FEW DAYS LEFT TO APPLY/ HURRY UP!!!

SPORTING ACTIVITIES 01.09.2015 – 31.8.2016 1/ The volunteer will cooperate on preparation, organization, realization sporting activities like sporting hobby groups for children and youth (Handball, basketball, Football, Floorball, Tennis, …),sporting actions (Floorball cup, Handball cup, Skatepark cup, Trips to rope centre, Tournaments,Competitions, …),sporting camps, weekend stays and stay programmes for schools (Teamwork, Communication, Adaptation programmes, Review,…

Read More