Call for participants, YE in Romania

DATES: 16th to 29nd Of November 2021 VENUE: Romania No OF PARTICIPANTS: 4 +1 AGE: 16-25 PARTICIPATING COUNTRIES: Armenia-Romania-Turkey-Spain-Lithuania-Malta-Bosnia and Herzegovina-Palestine-Ukraine Through “Feeling European” we want to raise the European awareness among young people and to increase their confidence in the European Union, but also to promote the European principles and values both, among the young people in the…

Read More

We are Art-Somos Arte Success Story

English Below….. 2021 թվականի հուլիսի 2-10-ը Հայաստանի Աբովյան քաղաքում տեղի ունեցավ «SOMOS ARTE: WE ARE ART» խորագրով Էրազմուս+ երիտասարդների փոխանակման ծրագիրը։ Այն նպատակ ուներ ոգևորել երիտասարդներին՝ դուրս գալ իրենց հարմարավետության գոտուց, զգոն լինել իրենց շուրջը կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ և դա ցույց տալ իրենց շրջապատին` օգտագործելով ներառական արվեստը։ Փոխանակման ծրագիրն արդյունավետ էր և մարտահրավերներով լի՝ զուգորդված…

Read More

‘Insel’ where you would like to be stucked forever

Well, I remember I was preparing for my bachelor thesis, when I heard this words: ‘European Solidarity Corps’. Hmm sounds interesting! Thesis is forgotten and Arpi is ready to the new adventures 😀 I was so excited and so busy with finding the right project for me and writing the motivation letter. Something new was…

Read More