SUCCESS STORY:STARTUP BOOMERANG 2018 IN ARMENIA

Erasmus+ project Startup Boomerang 2018 took place in Dilijan, Armenia. The youth exchange included a very actual topic- leadership, European citizenship and unemployment. It was an intensive, innovative and challenging youth exchange, combined with  social activities, trainings with guest speakers and local visits. Participants had a chance to be more aware of all the social…

Read More

“Empowerment of Youth Against Bullying and Violence”: Success story

From 20-29 June we had an Erasmus+ Training Course in Sofia, Bulgaria under the name Empowerment of Youth Against Bullying and Violence. The project brought 3 Armenian youth workers from FIOH NGO one step closer to becoming proficient youth advocates. The aim of the project was to improve and practice non-formal education skills in bullying…

Read More

International training course “Identit[ies], Geender meets culture”: SUCCESS STORY

From 04-12 May for youth workers from Future in Our Hands Ngo Successfully took part in an international training course “Identit[ies], Geender meets culture”, which took place in Muica, Spain. The project aimed at developing youth workers’ understanding of the intersectionality of identities and the relations between gender and culture. During the training the participants…

Read More

Success Story:TC SELECTIVE PREVENTION. A PROGRAM OF OPPORTUNITIES.PART II

TC SELECTIVE PREVENTION. A PROGRAM OF OPPORTUNITIES.PART II, which took place in February, from 4-10 in the wonderful medieval province Almagro was to greatest extent a way more unique from the others. Its main aim was the youth working between the adolescents and 18+ year old youngsters, which strived for creating a huge family and…

Read More

Մեկ երկնքի տակ

Նիդերլանդները` ոչ պաշտոնական անվանումը Հոլանդիա, Հյուսիսային Եվրոպայի երկրներից է, եզերված Հյուսիսային ծովով: Անձամբ ինձ դուր է գալիս Նիդերլանդներ անվանումը, որովհետև այն ավելի է բնութագրում սկանդինավյան շնչով, անձրևոտ և իրենով յուրահատուկ մշակույթ ունեցող երկիրը: Նիդերլանդները այն երկրներից է, որն անվերջ կարելի է բացահայտել, ինչին նպաստում է թե աշխարհագրական դիրքը, թե մշակութային ժառանգությունը: Ես սկսեցի բացահայտել Նիդերլանդները…

Read More