We are Art-Somos Arte Success Story

English Below….. 2021 թվականի հուլիսի 2-10-ը Հայաստանի Աբովյան քաղաքում տեղի ունեցավ «SOMOS ARTE: WE ARE ART» խորագրով Էրազմուս+ երիտասարդների փոխանակման ծրագիրը։ Այն նպատակ ուներ ոգևորել երիտասարդներին՝ դուրս գալ իրենց հարմարավետության գոտուց, զգոն լինել իրենց շուրջը կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ և դա ցույց տալ իրենց շրջապատին` օգտագործելով ներառական արվեստը։ Փոխանակման ծրագիրն արդյունավետ էր և մարտահրավերներով լի՝ զուգորդված…

Read More

Call for participants for a youth exchange in Armenia

Looking for volunteers for the international YE, which will be held in Abovyan from 30 August to 7 sepetember. Actual start of the volunteering 29.08.2021 in Yerevan Project title: Startup battle Participant Countries: ARMENIA THE NETHERLANDS UNITED KINGDOM LITHUANIA ROMANIA MACEDONIA The aim of this project is to develop business thinking through youth exchangers The…

Read More

Call for participants for a youth exchange in Armenia

Looking for volunteers for the international YE, which will be held in Abovyan from 18-26 August . Actual start of the volunteering 17.08.2021 in Yerevan Project title: Road to the change Participant Countries: ARMENIA SPAIN UNITED KINGDOM POLAND CROATIA BULGARY The aim of this project is to address the problems of youngsters with fewer opportunities…

Read More

Call for participants: TC in Bulgaria “Synonyms of Health”

The training course will held from 23rd to 29th August 2021 at the Pamporovo Ski Resort, Bulgaria. 31 participants in total from the following 9 countries: Greece, Poland, Armenia, Lithuania, Egypt, Italy, Turkey, Portugal and Bulgaria. Each of the partnering countries should send 3 participants with the following profile: – Age: Over 20 years; –…

Read More

Call for ESC volunteer in Poland

Call for ESC volunteers: Start Date: 25.08.21 Duration: 12 months Volunteering – a power of solidarity is Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego volunteering project proposition in cooperation with Youth Cultural Center in Oświęcim. You are FRSP volunteer but activities take place in Youth Cultural Center.  If interested, please fill the Application Form in English: Application-form_FRSP_MDK and send it with your CV…

Read More

‘Insel’ where you would like to be stucked forever

Well, I remember I was preparing for my bachelor thesis, when I heard this words: ‘European Solidarity Corps’. Hmm sounds interesting! Thesis is forgotten and Arpi is ready to the new adventures 😀 I was so excited and so busy with finding the right project for me and writing the motivation letter. Something new was…

Read More